Dobrá nálada
Turistika Cykloturistika Citáty, přísloví,.. Vtipy Hlavolamy Kynologie Kuchařka
Úvod
Pozvánky na akce
Vybavení lékárničky
Výbava
Jídlo a pití na cestu
Buzola, kompas, orientace.
Zdraví - "vlk"
Počasí - odkazy
Fotogalerie
Slovníček
Download
Turistické e-konference
Odkazy


Vtip:
Jaká je nejcennější tekutina??
Celníkův pot.
Dřívější vtipy
Pošlete nám příspěvek:

Formulář využívá Vašeho poštovního programu.


Pište nám: e-mail

Reklama
Nabídka spolupráce

Nastavit jako výchozí stránku!

Buzola, kompas, orientace.

Pradávným zařízením, objeveným ve staré Číně, pro orientaci v terénu, na moři je kompas či buzola.

Shody a rozdíly mezi kompasem a buzolou:
Obě zařízení pracují na stejném principu. Zmagnetovaná střelka se vždy zorientuje dle magnetických siločar magnetického pole země. Červená část střelky směřuje na sever.
Obě zařízení mají okolo střelky pohyblivý kotouč rozdělen na 360 dílků (stupňů) pro nastavení azimutu.
Obě zařízení mají zaměřování pro určení bodu v terénu pro pohyb dle azimutu.
Kompas má řemínek pro upevnění na ruku obdobně jako náramkové hodinky a také se tak nechá nosit.
Buzola je odélníkového tvaru a je zpravidla vybavena šňůrkou pro nošení na krku apod. Po jedné straně buzoly je měřítko pro odměřování vzdáleností na mapě.

Odchylky a chyby při práci s buzolou nebo kompasem:
Deklinace - rozdíl mezi zeměpisným a magnetickým severním pólem. Nemá praktický vliv.
Terénní anomálie - např. velká ložiska magnetických rud. V Česku mi není známo.
Kovové předměty, magnety, elektromagnetická pole v blízkosti kompasu nebo buzoly. Zdroj zásadních chyb pro orientaci.
Záměna severního a jižního pólu na střelce.


Orientace mapy:
1. Mapu položíme a na ni busolu/kompas.
2. Mapou otáčíme tak dlouho, až směr sever na mapě (zpravidla nahoře) souhlasí se směrem, který ukazuje střelka. V tomto okamžiku je mapa zorientovaná a směry na mapě souhlasí se směry ve skutečnosti (směry cest, toků, el. vedení,...)

Nastavení azimutu do busoly:
Při tomto mapa může a nemusí být zorientovaná. 1. Busolu položíme na mapu tak, aby ukazovala směr z místa A do místa B (to jako výchozí a cílový bod). Nejlépe využít pravou/levou hranu busoly k "propojení" žádoucích dvou míst.
2. Busolu necháme tak, jak je, a otočíme kolečkem uprostřed tak, aby "chlíveček pro severní konec střelky" souhlasil se severem na mapě.
3. Hotovo. Nyní už nesmíme kolečkem busoly otáčet. Chceme-li jít určeným směrem, otočíme busoulou ( a sebou..) tak, aby severní konec střelky byl ve svém chlívečku. V tom okamžiku busola ukazuje směr, kudy třeba jít.

Pochod terénen pomocí azimutu:
1. Busolou nebo kompasem s nastaveným azimutem zorientujeme na sever. "t.j. aby chlíveček pro severní konec střelky se kryl se střelkou"
2. V terénu zaměříme vzdálený bod (strom, skálu apod.)
3. Na zaměřený bod dojdeme nejkratší cestou s vyhnutím se přírodním překážkám (rybníky apod. zpravidla překonáváme po břehu).
4. Opakujeme bod 1. až 3. tak dlouho, až dorazíme k požadovanému cíli.

Viki06.04.2003
Pište nám připomínky, chyby .. webmaster

Stránky serveru dobranalada.wz.cz byly od 25.02.2002 krát otevřeny.